Privatlivspolitik for
Amager Strandvej 20 ApS

1. Vi behandler dine oplysninger

1.1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Amager Strandvej 20 ApS (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles og behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares.

1.2.Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
Amager Strandvej 20 ApS
CVR.nr: 37 15 30 52
Pantheonsgade 10, 1. sal
5000 Odense C

Alle henvendelse fra brugere af hjemmesiden, herunder potentielle lejere, varetages af Probus Ejendomme & Investering A/S. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på mail info@probusfyn.dk eller telefon +45 3163 3801.

2. Hvordan vi behandler dine oplysninger

2.1.1. Kontaktformular
Bruger du vores kontaktformularfunktion på hjemmesiden indsamler vi dine personoplysninger med henblik på, at vi og vores samarbejdspartnere kan kontakte dig med henblik på udlejning af vores ejendomme.
Vi behandler oplysninger om dit fornavn, efternavn og tlf.nr. Vi behandler oplysningerne for at varetage dine interesser, nærmere bestemt din interesse i en af vores boliger. Behandlingen sker således i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).
Dine personoplysninger slettes fra vores system senest 6 måneder efter at vi har behandlet din henvendelse.

2.1.2. Cookies
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker og målrette vores markedsføring. Vi indsamler kun cookies, hvis du har givet dit forudgående samtykke hertil. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Vi indsamler også cookies om dig til markedsføringsbrug og for bedre at kunne målrette vores annoncering og markedsføring på sociale medier, herunder Facebook.

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning på vores hjemmeside. I denne forbindelse sendes webanalysedata fra vores digitale løsninger til analyse i den service, som Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retlige krav.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik (åbner et pdf dokument).

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning.

3.2. Vi kan overlade personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
• Ejendomsadministratorer
• Databehandlere, der behandler personoplysninger for os efter vores specifikke instruks.
• Samarbejdspartnere, herunder leverandører og underleverandører af vores tjenester, samt af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af 3. parts cookies.
• Offentlige myndigheder, hvis dette er bestemt ved lov eller dom.
• Revisorer og advokater, samt øvrige professionelle rådgivere.

3.2.1. Vi videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS på baggrund af vores indsamling af statistisk til målretning af markedsføring og brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi har i denne forbindelse sikret, at der er en lovligt overførselsgrundlag hertil.

4. Dine rettigheder

4.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

4.1.1. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

4.2. Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

5. Ændringer

5.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

5.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 6.8.2019

Skriv dig op

Skriv dig op til de nye lejeboliger